Anhöriga överväger att anmäla sjukvården till HSAN

Pappan till Lina 13-år som avled efter en brusten blindtarm överväger att anmäla det inträffade till Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Lina avled i mitten av januari på väg in till sjukstugan i Storuman.

Jonny Rubertsson säger till P4 Västerbotten att han först vill avvakta vad sjukvården skrivit i sin lex Maria anmälan till Socialstyrelsen om händelsen.

Pappans samtal till sjukstugan i Storuman under lördagen journalfördes aldrig. Enligt Jonny Rubertsson så har sjukvården även uppgett att de kontakter som togs rörde sig om rådgivning men det ifrågasätter Jonny Rubertsson eftersom Lina nekades att att komma in till sjukstugan på grund av rädsla för vinterkräksjukan. I och med det anser Jonny Rubertsson att det rörde sig om diagnos och inte om rådgivning.

Av sekretesskäl kan varken sjukvården eller Socialstyrelsen kommentera det nu aktuella fallet. Britta Unneby på Socialstyrelsen säger till P4 Västerbotten att det kommer att ta minst 8-9 månader innan Socialstyrelsen är klar med ärendet.

I P4 direkt mellan klockan 15-16 idag torsdag så hör ni mer om Lina och pappan berättelse.

I P4 direkt hör ni också enhetschefen för länets sjukvårdsrådgivning och chefsläkaren för närsjukvården i inlandet i ett samtal om sjukvården i inlandet.

Lyssnare har även möjlighet att via mail och telefonsamtal komma in med egna åsikter om tilliten till sjukvården, eller egna upplevelser, positiva som negatviva.