Just nu

  • Statsministern: ”Vaccinet kommer att vara gratis för alla”

Nytt samråd om skolförsäljningen

Protesterna mot Lycksele kommuns försäljning av den nedlagda Norrmalmsskolan har lett till att ett nytt samrådsmöte kommer att hållas.

Efter ett första samråd fick kommunen ta emot en lista där fler än sjuttio närboende protesterade mot planerna på att sälja skolhuset till turismföretagaren Kent Larsen.

De boende motsätter sig å det bestämdaste att kommunen ändrar detaljplanen så att det blir tillåtet att syssla med industri- och turismverksamhet i huset.

Nu blir det alltså ett nytt samråd där politikerna i miljö- och byggnadsnämnden vill försöka att jämka de allmänna och enskilda intressena.

I februari tog kommunens servicenämnd beslut om själva försäljningen, under förutsättning att detaljplanen ändras.