Få anmäler fel i vården till Socialstyrelsen

Socialstyrelsen i Umeå får inte in särskilt många anmälningar om missförhållanden inom hälso- och sjukvården.
- Om man vill ha en allsidig granskning av hela händelsen, systemet, de här vårdgivarnas rutiner och allting, då ska man hellre rapportera till oss, säger Tomas Tegenfeldt, Socialstyrelsen.

För patienter och anhöriga så finns det olika myndigheter att vända sig till om man vill klaga. Till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, vänder man sig om man vill ha en enskild person prickad eller fälld för misstag. Man kan även vända sig till Socialstyrelsen och landstingets Patientnämnd för att klaga.

Förra året kom det till Socialstyrelsen in 39 klagomål från patienter eller anhöriga som gällde verksamheten och en anmälan som berörde en anställd inom hälso- och sjukvården i länet. I hela norra regionen var det 151 ärenden som berörde verksamheten och 6 ärenden som gällde en enskild person.

Ett skäl till det kan vara att det är svårt för patienter att veta vart man ska vända sig om man vill klaga, det säger Tomas Tegenfeldt till P4 Västerbotten. Socialstyrelsen gör inte heller så mycket väsen av sig när det gäller enskilda personer möjlighet att vända sig till myndigheten.