Fler överklagar försäkringskassans beslut

Allt fler länsbor överklagar beslut från försäkringskassans till länsrätten. Enligt lagman Leif Larsson vid länsrätten rör det sig framför allt om beslut från försäkringskassan om indragna sjukpenningar och indragna sjukersättningar som överklagas till länsrätten.

- Förmodligen beror det på att det är en skärpt tillämpning i Försäkringskassan, säger Leif Larsson.

Antalet mål i länsrätten som rör överklaganden från försäkringskassan, så kallade socialförsäkringsmål, har ökat med 31 procent från 2004 till 2005. Från 539 fall 2004 till 708 fall 2005.

I cirka vart tredje fall ska beslutet ändras

I ungefär en tredjedel av fallen leder länsrättens dom till att försäkringskassan får ändra sitt beslut, enligt Leif Larssons uppskattning.

- Jag har inga exakta siffror just nu, men det är förhållandevis många ändringar.

Ökningen av antalet socialförsäkringsmål har lett till att länsrätten inte hinner med. Det saknas resurser för det. Därför kan ta upp till ett halvår, eller mer, innan ett ärende avgörs, enligt Leif Larsson.

Reporter Agneta Johansson