Modern kommunikation för lärare och elever

Gymnasie- och vuxenskolan i Umeå skall moderniseras, och lärarna behöver bättre verktyg i en hårdnande konkurrens om eleverna. Ny interaktivitet och 500 persondatorer till lärarna i trådlösa nätverk är delar av ett projekt, där Östra gymnasiet är först ut.

I gymnasiechefens vision för vuxenskolan heter det bland annat att skolorna inom fem år ska vara moderna lärande organisationer, och att lokalerna skall utformast för att passa nya lärandeformer.

En ny intern webbportal utvecklas där elever och lärare hittar provresultat, utvärderingar, kontaktplatser, chat med lärare och elever - ja det är inte riktigt klart allt som skall finnas där för lärare och elever - och föräldrar.

Anna Wiklund, gymnasielärare på Östra gymnasiet, sitter i en referensgrupp för pedagoger säger att det varit lätt att använda och ta till sig.

- Det ökar möjligheten att fungera bra i sin lärarroll, fram för allt den nya delen av lärarrollen som är mer handledning, som bygger mycket på kommunikation med elever på individnivå.