Nästan bara Sverige har salmonellafria ägg

Sverige och Luxemburg är de enda EU-länder som kan bjuda på ägg som är helt fria från salmonella, enligt en ny kartläggning från EU.

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har synat unionens hönsbesättningar: Värst är läget i Polen och Portugal, där nästan åtta av tio ägg är smittade av salmonella, enligt undersökningen.

Danmark och Finland är inte salmonellafria, men de båda grannländerna är ändå betydligt bättre än genomsnittet i unionen.