Fältbiologer stoppade SCA-avverkningar i Ångermanland

SCA har utfärdat tillfälligt avverkningsstopp på 13 skogsområden i skogarna kring Graninge i Ångermanland.
Detta sedan Fältbiologerna inventerat området.

- Med inventeringsresan vill vi rent konkret förhindra att de sista skogarna med höga naturvärden avverkas, säger Lisa Behrenfeldt från Fältbiologernas skogsnätverk i ett pressmeddelande.
Fältbiologerna vill att SCA tar större naturvårdshänsyn när det gäller skyddsvärda skogar och ser över kvaliteten på sina frivilliga skogsavsättningar.