Umeåsköterskor ska hjälpa libanonsvenskar hem från Cypern

Socialstyrelsen har idag beslutat att skicka tio sjuksköterskor från det svenska nationella ambulansflyget till Larnaca på Cypern.

Detta för att svara för den medicinska beredskapen ombord på de chartrade flygplan som ska transportera hem de svenskar som evakuerats från Libanon. Västerbottens läns landsting har tagit på sig det s.k vårdgivaransvaret för de tio sköterskorna, som hämtas från hela landet. Enligt Gunnar Nordning, informatör på landstingen, kommer ungefär hälften av sköterskorna att tas härifrån Västerbotten.
- Det är ännu oklart hur lång tid det kommer att ta att få hem alla, säger Helge Brändström, beredskapsöverläkare i Umeå, som via Socialstyrelsens krisstab leder operationen.