Utan pengar efter skolk

Fler gymnasieelver i Västerbotten blir utan studiebidrag på grund av hög frånvaro.

Nästan dubbelt så många gymnasieelever i länet har fått sitt studiebidrag indraget jämfört med förra året. För att bli av med bidraget krävs det att man har en frånvaro på mer än 20 procent.

Det rör sig om 125 elever i Västerbotten, vilket är få om man ser till landet i helhet- Någonting som CSN, Centrala studiestödsnämden, tror beror på att skolorna här är dåliga på att rapportera in frånvaron, inte på att västerbottningarna är flitigare.