Färre antagna till universitetet

Det är tio procent färre antagna till Umeå univeritetet jämfört med förra året, eftersom få har sökt. Men trots många tomma platser nu så har få utbildningar lagts ner.

Nu är första antagningen till universiteten i höst färdig. Det blir allt färre som söker, framför allt så är de de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna som har svårt att fylla sin platser.

- Vi har sett en trend de senaste tre-fyra åren som innebär att folk säker allt senare, efter ansökningstidens utgång, säger Lars Lustig på Umeå universitet som förklarar att planeringsarbetet försvåras.

Totalt på Umeå universitet har en tredjedel av utbildningarna nu färre antagna studenter än vad det finns platser. Värst ser det ut på högskoleingenjörsprogramet i datateknik, med fyra studenter i stället för det dryga trettio-talet som skulle kunna gå där.

Trots studentbristen så är det få program som dras in till hösten, men flera grenar inom lärarprogramet, naturvetenskapligt basår i Övik och civilingenjörsprogramet i kemi kommer aldrig att dra igång i höst.

Men ingen av de som nu har fått en plats kommer att mötas av en nerlagd kurs i höst menar Lars Lustig.

- När man väl har antagit till en utbildning är man skyldig att genomföra den. Så min bedömning är att vi är skyldiga att genomföra utbildningarna där vi antagit bara ett fåtal, säger Lustig.