"Reggade" båtar utreds

I framtiden kan det bli lag på registeringsskyltar på alla fritidsbåtar.

Regeringen har tillsatt en utredning för att ta reda på om det kan behövas särskilda behörighetskrav för att få köra större fritidsbåtar, och även registreringsskyltar på alla fritidsbåtar.

Då skulle det bland annat kunna bli lättare att utreda olyckor till sjöss och stölder. Båtlivet är en av de största folkrörelserna i Sverige.