Hjälp för kvinnomisshandlare

Fler döms för grov kvinnofridskränkning i länet. Och i fängelset finns det nystartad hjälp att få.

Allt fler män döms till fängelse för grov kvinnofridskränkning i Västerbottens län. Av alla anmälningar 2005 var det en av fem som dömdes till fängelsestraff. År 2000 var det en på tio.

Men det finns hjälp att få i fängelset, kriminalvården har under året börja använda ett vårdprogram som ska hjälpa männen. Än så länge finns programmet bara på två anstalter i Sverige. Men fler hoppas få det.

- Jag ser det som en positiv utveckling att den här typen av program också kommer i Sverige, säger Carina Mann, vikarierande chef för Kriminalvården, region norr.

IDAP heter programmet och har funnits i frivården sedan 2004, men började alltså användas på anstalter först i år. Programmet går ut på att männen ska få insikt i vad de har gjort, och lära sig hur man hanterar ilska på ett annat sätt än de tidigare gjort då de hotat, kränkt eller misshandlat sin partner.

I höst ska IDAP utvärderas och efter det är det inte omöjligt att det sprids till fler anstalter runt om i Sverige.

Det är långt i från alla som döms för grovt kvinnofrids kränkning som får den vård dom behöver, eftersom programmet inte finns på alla fängelser. Men att införa programmet på alla anstalter är inget alternativ menar Carina Mann, vikarierande chef för Kriminalvården, region norr.

- Det kan vara svårt att ha män som är dömda för den här typen av brott, på samma anstalt som män som begått andra brott, för de ser inte på det med blida ögon, säger Mann.