Skallerormsjakt ofta ett hot

Nu finns skallerormskött att köpa i vanliga matvarubutiker i Västerbotten. Men all jakt är inte bra, varken för djur eller miljö.

Ormsköttet vi kan köpa i länet kommer ursprungligen från Texas i USA där jakten ofta sker under kontroversiella former, enligt ormforskare Stefan Andersson vid Luleå Tekniska universitet och USA:s största djurskyddsorganisation, HSUS.

- Ofta använder man sig av gas, bensin eller diesel som man sprejar in i övervintringshålorna för att driva ut ormarna, säger Andersson.

Förutom att förorena grundvattnet förstörs boplatsen för många andra djurarter för åratal framåt. Vissa av dessa arter är fridlysta. Den skallerorm som säljs i Sverige är inte utrotningshotad, men andra ormarter hamnar i kläm under jakten.

- Alla skallerormsarter är inte lika vanliga, men det skiljer man inte på utan samlar in alla, säger Andersson.

Skallerormsköttet som säljs i Sverige kommer via ett belgiskt importföretag. Det belgiska företaget hävdar att deras leverantörer intygar att deras skallerormar inte jagas med dessa metoder.