RÅ ÖVERKLAGAR INTE DOM FÖR HEDERSMORD

Riksåklagaren bestämde sig på fredagen för att inte överklaga hovrättsdomen på fyra års ungdomsvård för den 18-åring som dömts för hedersmord i Högsby. Den unge mannen dömdes för att ha mördat sin systers pojkvän, som kom från Kåge.

Men målet kan ändå hamna i Högsta domstolen.

Det var kammaråklagare Kjell Yngvesson i Kalmar som bad åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg att syna möjligheterna till överklagande till Högsta domstolen (HD). Och överåklagare Lisbeth Johansson rekommenderade riksåklagaren (RÅ) att överklaga och kräva åtta års fängelse.

Vice överåklagare Jörgen Almblad hos RÅ anser dock att det frihetsberövande som skulle följa på åtta års fängelse inte i så hög grad överstiger fyra års sluten ungdomsvård att det finns skäl att bortse från de kriminalpolitiska överväganden som ligger bakom att ungdomar som begår grova brott i första hand ska dömas till ungdomsvård.

Prövningstillstånd

Men målet kan ändå komma att hamna i Högsta domstolen. Advokat Elisabeth Fritz, målsägandebiträde åt mordoffrets mor, lämnade på fredagen in en begäran om prövningstillstånd till HD.

Elisabeth Fritz vill att HD synar både ansvars- och påföljdsdelen i målet. I överklagandet skriver hon att 18-åringens föräldrar båda bör dömas till livstids fängelse och livstids utvisning.

Enligt Fritz visar den muntliga bevisningen i målet, särskilt 18-åringens systers vittnesmål, att föräldrarna tagit en mycket aktiv del i mordet.

Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum ansåg, trots att både tings- och hovrätt var oeniga när det gällde föräldrarnas skuld, inte att den frågan borde prövas av HD. Det handlar om bevisvärdering, något som HD normalt inte sysslar med.

Praxis saknas

Advokat Fritz anser däremot att båda instanserna som dömt i målet gjort en felaktig bedömning när det gäller föräldrarnas skuld. Därför bör även ansvarsdelen prövas av HD. Eftersom det saknas vägledande praxis när det gäller hedersmord ser Elisabeth Fritz det som viktigt för rättstillämpningen att HD prövar målet.

Särskilt viktigt är det, enligt Elisabeth Fritz, att HD uttalar sig i frågan om graden av inblandning som krävs för att en person ska kunna dömas till ansvar för brottet.

Lennart Hansson/TT