Det hände igen. Adam tvingas leva på socialhjälp när Försäkringkassan och AMS inte kommer överens

Försäkringskassan och arbetsförmedlingen har lovat att ingen ska falla mellan stolarna. Trots detta löfte så tvingas en metallarbetare i länet, som vi kan kalla Adam, leva på socialbidrag på grund av obefintligt samarbete myndigheterma emellan.

Det ela började i maj 1998. Då blev Adam sjukskriven. Han har diskbråck i ländrygg och nacke. Lider av tinnitus och har under sjukskrivningen även drabbats av tarmsjukdomen IBS, om ger förstoppning, iaréer och gaser i magen. Det här en sjukdom som drabbar mer än var tionde svensk och kan vara invalidiserande.

Dessa sjukdomar ledde till att han i maj ifjol blev uppsagd från sitt jobb eftersom det inte gick att hitta lämpliga arbetsuppgifter åt honom.

I augusti fick Adam beskedet av sin handläggare på FK att det inte var någon ide att försöka med arbetsprövning utan Adam skulle ansöka om förlängd sjukersättning.

Adam fick då en ny handläggare som först sa att Adam skulle få tre års förlängningen men bara tre dagar
senare, en fredag eftermiddag så ringer handläggaren och säger att försäkringsläkaren bedömer att Adam har 100 procents arbetsförmåga.

Detta trots att samme läkare i samma intyg konstaterat att Adam helt saknar arbetsförmåga, och att den bedöms vara långvarigt nedsatt.


Adam begär då att få ny handläggare, något han också får.

Handläggaren föreslår ett trepartssamtal i december med Adam, försäkringskassan och arbetsförmedlingen för att hitta en gemensam lösning .

Men mötet blir inte av eftersom Adam hamnat på lasarettet med magsår.
När han efter hemkomsten vill ha ett nytt möte så händer inget, trots att reglerna kräver de.

Inte en enda av de tre sista handläggarna som Adam har haft har träffat honom personligen utan all kontakt har varit via telefon elller brev.

Utan att ha fått något trepartssamtal så slutar det hela med att Adam i april får beskedet att han klarar av ett normalt förekommande arbete på den öppna arbetsmarknaden. Om det inte innebär psykisk stress, tunga lyft eller upprepade monotona rörelser.

Tyvärr finns inga sådana jobb och eftersom Adam varit sjuk mer än sju år fick han ingen A-kassa. Detta beroende på att om man varit borta så länge från jobbet så blir man utförsäkrad, trots att avgiften betalts in i 32 år. Som en följd av att Adam inte får vare sig sjukersättning, A-kasseersättning eller ett arbete så tvingas han nu leva på socialbidrag.

Adams fackförening IF Metall har överklagat försäkringskassanss beslut till länsrätten..