Sameby polisanmäler norska staten

Just som den årliga renkalvmärkningen skulle inledas rev den norska myndigheten Reindriftsforvaltningen rengärdet och beslagtog det.
- Vi har 15 000 renar i området och 1000 kalvar och inget rengärde att samla in renarna i, säger Per-Anders Nutti, ordförande i Saarivuoma.
Men Reindriftsforvaltningen i Tromsö hävdar att rengärdet är nyuppfört, utanför det lagliga området för svensk renskötsel. Bakom tvisten finns tvisten mellan norska och svenska staten om renbetet på ömse sidor om gränsen.