Arbetslösheten sjunker

I slutet av förra veckan var 242 756 personer öppet arbetslösa, enligt Arbetsmarknadsstyrelsen (Ams). Jämfört med motsvarande vecka förra året är 35 032 personer färre öppet arbetslösa.

121 753 personer var sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Jämfört med motsvarande vecka förra året är 20 095 fler sysselsatta med åtgärder.

Sammanlagt var alltså 364 509 personer öppet arbetslösa eller i åtgärder. Det innebär en ökning jämfört med föregående vecka med 1 478 personer och en minskning med 14 937 jämfört med förra året.

Under förra veckan anmäldes 6 195 nya platser till landets arbetsförmedlingar. Det är en minskning med 1 598 jämfört med veckan före och en ökning med 1 722 jämfört med motsvarande vecka i fjol.