Sjuka laxar oroar

Oron stiger för att laxsjukdomen M74 ska öka även i länets älvar. Fler ”vinglande” laxhonor har siktats.

Laxsjukdomen M 74 ökar i landets älvar. Dödligheten i Västerbotten har dock bara ökat marginellt. Men oron finns för att sjukdomen kommer att breda ut sig även i Västerbotten.

Sedan 90-talets sjukdomstopp har situationen förbättrats. Men Ulf Carlsson, fiskebiolog på LÄnsstyrelsen, säger sig se ett trendbrott och ser oroväckande tecken som kan tyda på en återkomst av M74 i större skala.

Exemeplvis har fler ”vinglande” honor uppmärksammats, som alltså tappar balanssinnet.

- Sen tidigare har det visat sig att de honorna är påverkade av det som leder till M74, och dödligheten är 100 procentig, säger Carlsson.