Satsning på mindre bekämpningsmedel

Potatisbladmögel orsakar varje år stora förluster för svenska potatisodlare. Och användandet av bekämpningsmedel ökar.

Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF, har beslutat att tillsammans med Forskningsrådet FORMAS satsa drygt 12 miljoner kronor under tre år, för att minska användningen av bekämpningsmedel i potatisodlingen.

Svampsjukdomen orsakar varje år stora ekonomiska förluster för svenska potatisodlare. Å svampangreppen leder också till en stor användning av bekämpningsmedel. Sex forskningsprojekt har beviljats pengar.