Turismföretagen spår en ljus framtid

Nio av tio turismföretag i Västerbottens län spår en ljus framtid. Det visar en ny undersökning som gjorts av Föreningen Turism i Sverige, Förtur.

81 procent av de svarande förmedlarna av logi i Västerbottens län tror att verksamhetens omsättning kommer att vara högre om fem år än vad den är idag.

Turismföretagen tror också att fler kommer att anställas inom turismnäringen, 42 procent tror att de kommer ha flera anställda om fem år.

Enkäten från FörTur ställdes till 1 561 småföretag över hela landet som förmedlar logi åt turister, 971 svarade.