Longboardtävling utan tillstånd

En longboardtävling innebär att man på en rullbräda åker snabbt utför en backe.

Nyligen arrangerades en sån tävling i Umeå men det tillstånd som krävs fanns inte.

Att åka longboard i sig är inte olagligt, men när det arrangeras åkning av tävlingstyp måste man ha tillstånd. Tillstånd ansöker man om hos polisen, som sedan skickas vidare till kommunen.

Har man inte fått tillstånd gör man sig skyldig till brott mot de lokal ordningsföreskrifterna, eftersom man tar allmän mark i anspråk. Något Anderas Häggström inte tycker att longboardåkarna gör.

- Vi förstör inte för någon, vi spärrar inte av och vi hindrar inte någon att gå där, säger Anders Häggström.