Första kulturreservatet i samisk miljö

Det är Atoklimpen i Storumans kommun väster om Hemavan som ska bli kulturreservat, där det kommer att berättas om hur det renskötande nomadsamhället använt landskapet under förhistorisk tid till idag.

Atoklimpen blir västerbottens andra kulturreservat och Sveriges första kulturreservat i samisk miljö. På torsdag invigs det av landshövding Lorentz Andersson.

Ett kulturreservat ska skydda och bevara kulturpräglade landskap, det vill säga spår och lämningar efter äldre tiders markutnyttjande och brukningsformer.