Olaglig köttförsäljning

Skallerormskött säljs olgaligt i Västerbotten, för det säljs utan tillstånd.

Som P4 Västerbotten tidigare berättat säljs skallerormskött i mataffärer i länet och jaktmetoderna är ofta kontroversiella. Nu kan vi också avslöja att köttet säljs olagligt.

Skallerormsköttet i livsmedelsbutikerna kommer till Sverige via Belgien. Normalt gäller fri handel inom EU:s gränser. Men när det gäller handel med produkter som inte omfattas av EU:s gemensamma regelverk, och hit hör skallerormskött, då krävs ett särskilt tillstånd från Livsmedelsverket. Men på på Livsmedelsverket kände man inte till att det säljs skallerormskött i Sverige. Och något införseltillstånd har man inte utfärdat.

- Ingen sådana ansökan har kommit in till oss, säger Niklas Montell på Livsmedelsverkets enhet för internationell handel, och fortsätter:

- Livsmedelsverket har inte varit så tydliga med information om de här bestämmelserna gentemot kommunala myndigheter.

Det är alltså de enskilda kommunerna som är tillsynsmyndigheter. Men på samhällsbyggnadskontoret, avdelning miljö och hälsoskydd, i Umeå kommun är man tagen på sängen. Man kände inte heller till att det säljs skallerormskött i kommunens matbutiker.

- Det hade jag ingen aning om, säger Robert Johansson, miljöinspektör på Umeå kommun. Det trodde jag inte förekom alls. Det här kommer jag att diskutera med mina kompanjoner i livsmedelsgruppen, och diskussion kommer säkert att föras i hela landet.