Lärare betalas för omskolning

Bristen på förskollärare gör att Umeå kommun erbjuder lärare i årskurs 1-7 en betald förskollärarutbildning på arbetstid.

Orsaken är att det inom kort blir brist på förskollärare och överskott på lärare. ’

-Antalet elever i grundskolan minskar kraftigt, ungefär 200 per år. Samtidigt ökar antalet barn i förskolan, säger Benny Brännström, personalchef inom för- och grundskola, till Västerbottens-Kuriren.