Kvinnomisshandel orsakar stora samhällskostnader

Mäns misshandel av kvinnor orsakar samhället stora kostnader.

I ett enda fall som pågick i 20 år beräknas kostnaderna till 2,5 miljoner kronor. Det visar en studie som gjorts av filosofie doktor Katarina Weinehall vid juridiska institutionen vid Umeå universitet.

I det fall som Weinehall kartlagt stod a-kassan för 1.7 miljoner och försäkringskassan för en kvartsmiljon. Orsaken är att den misshandlade kvinnans hälsa försämrades och därmed också hennes förmåga att arbeta.

Till detta tillkommer kostnader hos polis och rättsväsendet, landstinget och kommunen.

Kvinnan själv fick betala nära 200 000 kronor bland annat för dubbelt boende och advokatarvoden.