Evakueringsteamet från Libanon hemma

Idag kommer den sista sjukvårdspersonalen, rån evakueringsteamet som deltagit i evakueringsinsatsen av svenskar i Libanon hem

Det är Västerbottens läns landsting som har ansvarat försjukvårdsdelen i evaktueringsarbetet.

Det är ett prestigefullt ansvar man fått från Socialstyrelsen, tycker Nomi Jonsson, som samordnat sjukvårdpersonalen från Norrlands universitetsjukhus.

Sjukvårdsteamet har kvar sin beredskap men har inte fått någon ytterligare beställning på ny flygtur. I eftermiddag kommer UD besluta om det ska skickas ned fler turer med evakueringsplan.

Majoriteten av sjukvårdspersonalen har ställt upp under sin semester.