Länsstyrelsen är inte jävig

Landshövding Lorentz Andersson avfärdar anklagelserna om att länsstyrelsen skulle vara jävig i frågan om Älvsbackabygget i Skellefteå.

Det är i en överklagan av detaljplanen för Älvsbackaområdet som två fastighetsägare hävdar att länsstyrelsen som behandlar överklagandena är jävig eftersom de är en av aktörerna i projektet.

Därför vill de två fastighetsägarna att en annan länsstyrelse hanterar överklagandena.

- Även om vi inte anser oss jäviga så kan det bli så att ärendet överlämnas till länsstyrelsen i Norrbotten bara för att hanteringen inte ska kunna ifrågasättas, säger Lorentz Andersson till P4 Västerbotten.