Carlslidsrånet - fortfarande inte nära lösning

Inget avgörande har framkommit i den utredning kring de två våldsamma rån som skett i Umeå. Ett på Ålidhem i fredags och ett på Carlslid i måndags där två män fick föras till sjukhus efter inbrottet.

Polisen tvivlar nu på att det finns någon koppling mellan de två inbrotten som man tidigare trott, förutom det faktum att det i båda fallen var en man och en kvinna som brytit sig in.

Däremot finns det uppgifter som gör att polisen tror att det är andra personer som begått det senare brottet på Carlslid, men vill inte gå in närmare på vilka.
- Det finns inga uppenbara kopplingar mellan de två rånen, säger Bertil Östgård vid umeåpolisen.

Eftersom polisen inte funnit några spår ännu kommer man att trappa ner på utredningsinsatsen.