Olagligt reptilkött i mathandeln

Skallerormsköttet i länets matvarubutiker är olagligt. Ormköttet förs in till Sverige via Belgien. Frihandeln inom EU gäller enbart produkter som omfattas av det gemensamma regelverket. Men kräldjurskött omfattas inte av detta regelverk.

För införsell av skallerormskött krävs därför ett särskilt tillstånd från Livsmedelsverket. Och Livsmedelsverket har hittills inte beviljat något sådant tillstånd.

Umeå kommuns miljöinspektörer ska, efter P4 Västerbottens avslöjande, ta upp försäljningen till diskussion.

Skallerormsköttet kommer från delstaten Texas i USA. Normalt sker skalleromsjakten på ett miljövidrigt sätt, uppger Stefan Andersson, ormforskare vid Luleå tekniska universitet. Ofta använder man bensin eller diesel som man sprutar in i övervintringshålen för att driva upp skallerormarna. Den art av skallerorm man är ute efter, västlig diamantskallerorm, finns i riklig mängd. Men under insamlingen skiljer man inte på arterna utan samlar in alla skallerormar, inklusive skogsskallerorm, som riskerar att bli utrotningshotad. Övervintringshålorna bebos även av andra djurarter, vissa fridlysta, som får sina naturliga hemvistplatser förstörda för åratal framåt.

Det belgiska företag som levererar skallerormsköttet till Sverige, hävdar att deras underleverantörer intygar att skallerormarna jagas på ett miljövänligt sätt. Men Stefan Andersson och hans forskarkollegor i Texas känner inte till att det bedrivs jakt på annat sätt.

Sedan en tid tillbaka finns även krokodilkött att köpa i matvaruhandeln. Livsmedelsverket har inte heller beviljat tillstånd för införsell av krokodilkött.