Skyltar i Husbondliden blir polissak

I samband med Lapplandsveckan i Husbondliden fick arrangörerna klartecken av länsstyrelsen att få hastigheten sänkt till 30 kilometer/timmen.


Skyltarna sattes upp av en privatperson på uppdrag av väghållaren.

Men det hade han inte befogenhet att göra enligt Peter Henning från Kristineberg,som polisanmält det hela.

Enligt vägmärkesförordningen är det bara vägverket eller det bolag som utsetts att sköta vägen som får sätta upp skylten.

Så nu får polisen reda ut huruvida den som satte upp skyltarna i Husbondliden var behörig eller inte.
Om skyltningen inte gjorts som den ska KAN det i sin förlängning innebära att de sex personer som åkte fast för fortkörning slipper böterna.