Hushållen tror på framtiden

Hushållens syn på arbetsmarknaden har ljusnat ”betydligt”, visar Konjunkturinstitutets undersökning.

Det får också stöd från KI:s enkät bland företagen där sysselsättningen inom industrin, som minskat stadigt sedan 2001, nu har stabiliserats.

Inom byggbranschen har företagen fortfarande svårt att hitta arbetskraft. Hälften av byggföretagen uppger att bristen på lämplig arbetskraft är främsta hindret för ytterligare tillväxt.

Inom handeln har sysselsättningen ökat under det gångna kvartalet. Inom tjänstenärningen har ungefär vart tredje företag ökat antalet anställda och sysselsättningen väntas stiga ytterligare, enligt KI.

TT