Reptilköttet på väg bli lagligt igen

P4 Västerbotten berättade igår att skallerormsköttet som säljs i mataffärer är olagligt, eftersom företaget som levererar köttet saknar införseltillstånd från Livsmedelsverket.

Karin Hansén på Viltpoolen AB, säger att företaget nu har satt igång med en ansökan, men att det är besvärligt eftersom Livsmedelsverket saknar ansökningsblanketter för införsel av reptilkött. Hon säger också att Livsmedelsverkets egna veterinärer tidigare har inspekterat och godkänt alla papper.

Föreskrifterna om särskilt införseltillstånd för reptilkött trädde i kraft den 1 januari i år.