Brister i vård av misshandlade män

Det finns ont om behandling för män som misshandlar sin partner. När den väl finns tas det sällan hänsyn till kvinnor och barns säkerhet.

Det visar en kartläggning som tillsammans med förslag på förbättring lämnas över till Jens Orback den sjunde augusti.

Bristerna i behandlingarna av män är tydliga när det gäller dokumentation och utvärdering men bristen är allra störst när det handlar om säkerhetsmedvetande om kvinnan och barnen, visar utredningen.

Det skriver Dagens nyheter idag.