Bygg om broar för att minska självmord

Folkhälsoinstitutet föreslår att broar, tågstationer och hus ska byggas om för att minska antalet självmord.

Dessutom föreslår institutet att landstingen får krav på sig att skärpa säkerheten i den fysiska miljön.

Trots att antalet självmord har sjunkigt med 30 procent sedan 1990-talet är den vanligaste dödsorsaken för svenskar mellan 15 och 44 år.

2003 beräknas 1 376 personer över 15 år ha tagit sitt liv, 975 var män och 401 kvinnor.