Centerpartiet satsar på kandidater födda utanför Norden

Centern erbjuder alla sina kandidater som är födda utanför Norden 10 000 kronor till att driva personvalskampanj inför valet. Men informationen har inte nått ut till alla

Ännu har ingen centerkandidat i Västerbotten sökt pengarna.
Radmilla Bunjac, centerkandidat i Vindelns kommun, och Mahari Tekle, centerkandidat till både riksdagen och kommunfullmäktige i Umeå, känner inte till satsningen. Mahari Tekle tänker ändå inte driva en personvalskampanj säger han, medan Radmilla Bunjac kommer att fundera på saken.

Helena Lindahl, centerkandidat från Bygdsiljum driver en egen personvalskampanj och har informerats om möjligheten att söka pengar.

Helena Lindahls mamma är visserligen från Polen, men själv har hon vuxit upp i Sverige och tycker därmed att hon inte kan komma ifråga för de 10 000 kronorna.

Bakgrunden till satsningen är att centern har uppmärksammats som det riksdagsparti som har lägst andel invandrare på sina listor.