KG Abramsson och Ulla Löfgren på bottenplats i RFSL-barometer

Nu har riksdagsledamöternas agerande i frågor om likabehandling för homosexuella, bisexualla och transpersoner kartlagts - kristdemokraterna och moderaterna kommer sist. Riksdagens mest energiske när det gäller hbt-frågor är en folkpartist, anser RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande.

Liksom vid de två senaste valen har förbundet gjort en kartläggning av riksdagsledamöternas agerande i frågor om likabehandling för homosexuella, bisexuella och transpersoner.

Motionsyrkanden och frågor som syftar till att verka för likabehandling ger till exempel 2 pluspoäng.

Här i länet kommer folkpartisten Yvonne Ångström på överlägsen första plats med 149 poäng. Även listan för alla riksdagledamöter toppas av en folkpartist.

Sistaplatsen på länslistan delar moderaten Ulla Löfgren och socialdemokraten KG Abramsson. De har en minus-poäng vardera.

– Dels är det att vi har olika sätt att skriva under motioner, i folkpartiet till exempel skriver hela förtroenderådet under, och jag sitter inte i vårt förtroenderåd och har inte anledning att skriva under sådana motioner. Både KG och jag sitter i näringsutskottet så det är ju frågor som ligger närmare oss än hbt-frågor, säger Ulla Löfgren.

Ulla Löfgren har ställt sig tveksam till att homosexuella par ska få adoptera barn från utlandet, och till vigsel för homosexuella. I den senare frågan ställde sig också KG Abramson utanför sitt partis linje när, när han lade ner sin röst medan 120 andra socialdemokrater röstade för när en parlamentarisk utredning skulle tillsättas 2004.

Bäst och sämst
Miljöpartiet, vänsterpartiet och folkpartiet är mest energiska på att driva frågorna - medan moderaterna och kristdemokraterna kommer sist.

Det tror Ulla Löfgren hänger ihop med att partierna har många med kristen bakgrund och livssyn.

– Vi är väl kanske på väg mot ett mer tolerant och öppet samhälle men det är svårt för många tror jag. Jag tror att det är en av anledningarna till att vi är sämst, och därför har vi inte varit lika framåt med att lägga motioner som andra partier, säger Ulla Löfgren, moderat riksdagsledamot.

Reporter Lillemor Strömberg