Missad tumör blir fall för Socialstyrelsen

Socialstyrelsen får nu utreda sjukvårdens hantering av en man med blödningar och misstänkt tarmtumör.

I slutet på 2004 kom en äldre man in till en vårdcentral i länet med svår blodbrist efter blödningar från mage-tarm.
Läkaren noterade i journalen en misstanke att blödningen kunde komma från en tumör, men någon utredning om det blev det inte. Blodbristen behandlades däremot.

När patienten kom tillbaka ett år senare, också denna gång med blodbrist, konstaterades att det fanns en tumör i tarmen.

Sjukvården har nu anmält detta till Socialstyrelsen, vilket man är skyldig att göra enligt Lex Maria.