Övergödda laxar klarar sig inte i frihet

Den lax som odlas av vattenkraftverken - för att kompensera de skador man åsamkar - är för stor. Övergödningen av laxen kan ha ett samband med den dåliga återvandringsstatistiken. Till Norrfors laxtrappa i Umeälven återvänder bara en av hundra odlade laxar.

– I vissa fall är det skrivet att en fisk i kompensation ska vara minst 30 gram, men vi har inga problem att producera en fisk som väger 100 eller 150 gram, säger Åke Forsén på Norrfors laxodling.

Det foder som finns på marknaden är anpassat till matfiskodlingar, som efterfrågar ett kaloririkt foder för att öka tillväxten. Den mängd lax som odlas i kompensationssyfte är betydligt mindre än den som odlas i syfte att framställa matfisk. Marknaden är med andra ord för liten för att det skulle löna sig för fodertillverkarna att ta fram ett magrare foder åt kompensationsodlingarna.

– Det är tyvärr så att vi kan inte bara dra igen utfodringen och på så vis kompensera storleken för då orsakar man andra skador, säger Åke Forsén på Norrfors laxodling.

Vad som händer med den odlade laxen när den sätts ut i älven vet ingen. Per Nyberg på Fiskeriverket tror att den odlade laxen når ut till havets kustområde där den decimeras av rovfiskar och fiskenät, men att den inte når fram till den naturliga uppväxtmiljön i södra Östersjön, vilket däremot den vilda laxen gör, och svält är en viktig drivkraft.

– En sådan här odlad smolt har mycket högre fetthalt och har aldrig behövat veta vad svält är över huvud taget så de har liksom ingen anledning att fundera på att ge sig iväg till en uppväxtmiljö där det är gott om käk, säger Per Nyberg.

Reporter Lari Honkanen