Allt fler länsbor vill sluta snusa och röka

Fler länsbor vill bli snus och rökfria och apoteket säljer mer nikotinläkemedel.

Under första halvåret 2006 sålde Apoteket totalt 11,9 miljoner dygnsdoser nikotinläkemedel, en ökning med 2,9 procent jämfört med motsvarande period förra året.

I Västerbotten är ökningen 6,6 procent, den tredje högsta försäljningsökningen i landet. Mest ökade försäljningen i Kronobergs län, med hela 7,7 procent.

Tre län minskade sin försäljning. Det län som sålde minst nikotinläkemedel var Gotland, med en 2-procentig minskning.