Skattefuskande vårdföretag

Mer än hälften av de privata vårdföretag i Norrland som Skatteverket granskat, fuskar med skatten.

30 av de 45 norrländska företag som har granskats under projektet har fastnat i kontrollen. Men det är bara en bråkdel av de vårdgivande företagen som varit utsatta för en granskning. I Västerbotten finns det fler än 500 stycken privata vårdföretag.

- Det här handlar om avsiktliga fel säger Lars- Erik Sandberg på Skatteverket.

I år i Västerbotten så är det 3 företag som fastnat i revisionerna, ett i inlandet och två i Umeå. Det gäller dels icke redovisade patientavgifter, löner som utbetalats svart och ett husbygge som skrivits på företaget. Från ett av de företagen som P4 Västerbotten pratat med sägs att orsaken till deras fel var okunskap och slarv . Men att det nu är ordnat och att samarbetet med Skatteverket varit gott.

Liknande kontroller görs på ett flertal olika branscher och det höga antalet som åkt dit är inte exceptionellt för just vårdföretag.

Lars-Erik Sandberg på skatteverket säger att kontroller har en preventiv verkan och att det kan leda till bättre ordning i branschen.