Svenskar blir veterinärer i Danmark

Danmark utbildar snart fler svenska veterinärer än Sverige. I höst är rekordmånga platser tänkta för svenska studenter i grannlandet.

Svenskar åker inte bara till Danmark för att läsa medicin numera. I höst är hälften av studenterna på den danska veterinärutbildningen svenskar.

Av de 180 platserna går 90 platser till svenskar medan nio platser går till studerande från andra nordiska länder.

Om alla studenter från Sverige tackar ja betyder det att Danmark kommer att utbilda fler svenska veterinärer än Sverige, som bara har 82 platser på veterinärutbildningen i år.

Det är första gången som en stor andel av de eftertraktade platserna går till utländska studenter. De flesta studenter återvänder till Sverige efter avslutad veterinärutbildning.

På sikt kan det innebära brist på veterinärer i dansk livsmedelsindustri, läkemedelsindustri och på vanliga veterinärmottagningar.