Bostadsbrist hindrar flyktingmottagning

Många kommuner i landet har svårt att ta emot flyktingarna som har fått uppehållstillstånd i år, efter den så kallade flyktingamnestin som riksdagen enades om i vintras. En kommun som inte kan ta emot några flyktingar alls är Norsjö.

- Vi har inga tomma lägenheter. För två år sedan begärde vi att få ta emot flyktingar för då hade vi en hel hop tomma lägenheter, men det har ändrats under en kort tid. Det säger kommunalrådet i Norsjö, Mikael Lindfors.

Men han tillägger också att kommunen i grunden är positiv till att ta emot flyktingar:

- Vi vill ta emot flyktingar men det är ganska svårt att flyktingar när vi inte har några lägenheter att erbjuda, säger Mikael Lindfors.

Länet bättre än landet på att fylla platserna
I hela Sverige så behövs platser för 30.000 flyktingar i år. Man har fått tag i ungefär hälften. I Västerbottens län ser det ändå betydligt bättre ut. De flesta kommuner här som har fått frågan säger att de gärna tar emot flyktingar.

Enligt integrationsverket så skulle ungefär 900 personer behöva plats i länet, ett behov som fylls till ca 80 procent.

Den kommun som tar emot flest personer i länet är Skellefteå.

- Vi har definitivt märkt av det. Vi har tecknat en särskild överenkommelse där vi tar emot ytterligare 100 flyktingar som ska läggas till de 150 som vi redan har avtal om. Det säger Karl-Enar Widman, enhetschef för enhetsstöd och flyktingmottagning i Skellefteå kommun.

Reporter Kennet Lindquist