Gamla sporthallen brinner i Holmsund

Det brinner i Homsunds gamla sporthall. Just efter klockan fyra i natt kom larmet om branden. Brandkår är på plats. Så även polisen, som misstänker att branden är anlagd.

Vaktahavande polisbefäl i Umeå säger att inget tyder på att det skulle kunna vara självantänt. Eftersom det inte har varit någon aktivitet eller verksamhet i hallen under en längre tid, och det finns ingen ström i byggnaden.

Eftersläkckning pågår fortfarande, men sporthallen är totalförstörd.

Brandkår både från Umeå och Holmsund jobbar med att minska risken för spridning till den intillliggande villagatan. Och i nuläget har de branden under kontroll. Och brandbefälet på plats, Henrik Östlund, säger att de goda vindförhållandena och nattfukten varit till hjälp så här långt. Men morgon går mot dag, och då blir det betydligt torrare, så risk finns att elden sprider sig och uppmanar Holmsundsborna att vara uppmärksamma.