Sjuka tvingas kvar på akuten

Patienter får ligga kvar på en brits på akuten i stället för att få den vård de behöver på avdelningarna.

Under semestertider så drar Norrlands Universitetssjukhus ner en tredjedel av sina platser. Det är för att det saknas vikarier till avdelningarna när personalen går på semester

Det gör att patienter måste ligga kvar på akuten och vänta på en ledig plats inne på den rätta avdelningen.

Platsbristen har varit så stor att man på en medicinavdelning har varit tvungna att ringa in semesterledig personal och återöppna 4 platser.

På akuten är det däremot lika mycket personal som resten av året och något färre patienter.

- Men trots det så är det ofta trångt och stressigt på akuten, just på grund av att de som är färdigbedömda inte får en säng inne på avdelningarna, säger Marjo Forsberg, driftsamordnare på akuten i Umeå.

Det har varit få trafik- och drunkningsolyckor och inte heller ett getingår vilket leder till många allergichocker. Även vädret med en svalkande vind har gjort att trycket på akutmottagningen varit lägre.

- Men med folk som ligger kvar efter bedömning så har det ibland varit svårt att hinna med, framförallt på nätterna, säger Marjo Forsberg.