Väljer bort och säljer bort personalfest

Kommunanställda i Skellefteå säljer sina biljetter till personalfesten.

Alla 8 000 anställda inom Skellefteå kommun har fått två biljetter var till personalfesten, med tillhörande biljetter till Diggiloturnén. Men nu utannonseras många av biljetterna till försäljning.

En gång under varje mandatperiod, brukar något större arrangemang ordnas för alla anställda samtidigt. Men i år kommer inte alla att gå, och alla festdeltagare kommer inte att vara kommunanställda.

Personalnämndens ordförande Harriet Claesson, kunde inte tro att så många anställda skulle sälja sin egen personalfest. Men att vissa är missnöjda med val av arrangemang tycker hon inte är konstigt med tanke på att kommunen har så många anställda.