Utredning väntar efter Holmsundsbranden

Den gamla sporthallen i Holmsund har brunnit. Fortfarande finns räddningstjänsten på platsen för att se till att det inte tar fyr igen i resterna efter träbyggnaden. Polisen misstänker att branden är anlagd, eftersom byggnaden stått öde och ingen elström fanns som kunnat starta branden.

Hallen har stått oanvänd på senare år, och kommunen hade tidigare beslutat att hallen skulle rivas för att ge plats åt bostäder.

Själva byggnaden var faktiskt från början ett hyvlingshus och en del av ett sågverk. Sågverket brann ner på 1940-talet och men hyvlingshuset blev kvar - och blev några år senare sporthall - en av Sveriges första. Sporthallen invigdes av prins Bertil.

Holmsundsbon Roger Perneholm var själv med och byggde om huset, som genom åren rymt många aktiviteter, inte bara sport utan också danser har hållits där, och Holmsunds naturhistoriska museum har också funnits i lokalen.
– Det är lite kulturhistoria som försvinner, säger han.

Övergivna sporthallen ett tillhåll
Den nerbrunna sporthallen i Holmsund var ett tillhåll för en del ungdomar och uteliggare. Det säger Tord Abramsson som är fastighetsskötare för Team Öhman som äger fastigheten.

Hallen har stått öde en längre tid och därför har fastighetsägaren spikat för fönsterrutorna så inga oinbjudna gäster ska ta sig in. Trots det har Tord Abramsson påträffat uteliggare där flera gånger. Senast bara för någon vecka sedan.

När brandplatsen svalnat av ska teknisk undersökning göras för att fastställa brandorsaken.

Reporter Emma Granberg