Brohoppare söks av polisen

Dykare från Kustbevakningen har nu börjat söka av Lillån nedanför Kolbäcksbron efter den person som  i morse sågs hoppa ner från bron.

Det var en kvinna som körande söderifrån upp på bron som såg en yngling i femtonårsåldern hoppa ifrån Kolbäcksbron.

Hon larmade då SOS alarm och  stod kvar vid bron till räddningstjänsten kom, som sökte av lillån med hjälp av en båt.

Polisen har sedan med hjälp av hundar sökt längs med stränderna både uppströms och nedströms Kolbäcksbron.

Anders Björk Umeåpolisen säger till P4 Västerbotten att man inte sett några tecken på att någon tagit sig upp ur älven.

Om den som hoppade i älven på egen hand tagit sig sig upp ur vattnet så uppmanas han av polisen att ta kontakt med Polisen. Detta för att kunna avblåsa det kostsamma sökandet.

Eftersom dykare söker av Lillån uppmanas båtägare att välja den stora älvfaran istället.