Många hoppar av miltärtjänstgöringen

Trots att allt färre genomgår sin värnpliktstjänstgöring fortsätter avgångarna att ligga på samma nivå. Förra året avslutade drygt 12 procent av de värnpliktiga utbildningen innan den genomförts av 9225 inryckta.

Samma år ryckte 336 personer in från Västerbottens län men hela 15,5 procent avbröt sin utbildning och översätter vi det i människor blir det 52 personer vilket är en ökning jämfört med 2004.

Enligt pliktverket beror de flesta avhoppen på hälsoskäl.

På måndag rycker 104 värnpliktiga in för att utbilda sig vid skyddscentrum i Umeå och där märker man inte alls av att avhoppen är så stora.

- Vi har väldigt få avhopp från den här utbildningen de flesta åren har vi inte haft något avhopp, säger Martin Risberg ställföreträdande kompanibefäl vid Umeå skyddscentrum.