Telefonväxel i förvandling

Skellefteå kommun ska införa en ny central kundtjänst, där tanken är att den som ringer till kommunen ska kunna få svar på dom flesta frågor direkt i telefonväxeln. Då får medborgarna svar snabbare, och kommunens tjänstemän kan ägna mer tid åt andra arbetsuppgifter.

- En utvecklad kundtjänst kan man säga. Där man snabbt ska kunna få svar på enklare frågor, säger Bert Öhlund, kommunalråd i Skellefteå.

Det här har testats i några andra kommuner runt om i Sverige och erfarenheterna därifrån är goda säger han också. Det som krävs är en viss utbildning av personalen:

- Det finns inga planer på att anställa eller att säga upp folk, utaan vi kommer att jobba med befintlig personal.

Det är inte klart när den här nya kundtjänsten kan vara i drift, men någon gång i vinter är en avancerad gissning.