Misstänkt bomb i Lycksele sprängdes av polisens bombexperter

En misstänkt bomb fick polisen i Lycksele att kalla på förstärkning i form av speciella bombtekniker från Stockholm under helgen.

Teknikerna sprängde det cylinderliknande föremålet men om det verkligen var en bomb är inte utrett ännu, berättar polisen i Lycksele.
Det har under hösten sprängts en hel del tomma oljefat i den grusgrop på industriområdet, där den misstänkta bomben hittades. Polisen tror att händelserna kan ha samband med varandra men har just nu inga misstankar om vem eller vilka som kan ligga bakom.